MUDr. Xenie Preiningerová

Soukromá gynekologická ordinace


Gynekologická ordinace, která respektuje úctu k lidskému tělu a jeho přirozeným procesům.

Nabízí ženám ošetření bez rizika nucení k potratu a často následného ponižování.

"K problémům svých pacientek přistupuji jak z hlediska odborného, tak jako člověk a chápající žena a matka. Pochopení u mne najdou svobodné ženy a dívky, které se na manželství teprve připravují, a které tak k sexuálnímu životu přistupují se zdrženlivostí a odpovědností. Ty jsou totiž často terčem posměchu a nepochopení. Ke každé pacientce je třeba přistupovat individuálně, do jisté míry kromě odbornosti také s pověstným selským rozumem a vždy se základní myšlenkou lékařského povolání - tedy "co nejméně uškodit". Hormonální antikoncepci z principu odmítám pro její abortivní a škodlivé vedlejší účinky na zdraví žen. Předepsat antikoncepci pro mne znamená mj. porušení základních pravidel etiky... Své lékařské poslání chápu tak, že z odborného hlediska seznámím pacientku s možnostmi, které při daném problému má, a je na jejím zvážení, jak se dál rozhodne. Může samozřejmě zvolit dobro i zlo. Moje svědomí mi ale nedovoluje porušit základní princip Desatera. Nezabiješ!"

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky